MARINA BERG

+47 92088222 / [email protected]MARINA BERG
tekst under bearbeiding...................

Marina Berg 

(ECP holder, MNGF, EAGT, GPO, NFKS, FO og NGF sertifisert veileder.)


Marina Berg har arbeidet med mennesker i en årrekke, de siste 20 år som gestaltterapeut, veileder/ coach/ organisasjonskonsulent, kursholder, lærer ved Norsk gestaltinstitutt høyskole fra 1997 og fortsatt. Hun har gestaltutdannelse og videreutdannelser fra Norge, England og USA.


Marina Berg har jobbet med grupper og gruppeterapi i 30 år. og har utdannet, veiledet/arbeidet med mange mennesker:  terapeuter, caochere, organsisasjonskonsulenter, ledere, lærer, leger, psykologer, prester m.m.


Marina Berg har;

Flere tilbud I ikke lineære prosesser i Norge, Europa og på skype.

Gestaltterapi; individ, par, grupper. 

Gestaltveiledning,Coaching,Organisasjonsutvikling

Faglig utvikling og oppdatering.

Kurs og Workshop.


Energi og utvikling av helhet; for individer/ par/grupper/bedrift


TEKST FRA år 2000:

Marina er utdannet barnevernspedagog (1982) med veileder-kompetanse i tillegg til videreutdanning fra Høgskolen i Oslo (HIO). Hun er gestaltterapeut med etterutdanning og har 2-årig utdanning som organisasjonskonsulent (IGOR NGI). Hun er medlem av EAGT, Norsk forening for klinisk seksologi, og har vært deltaker på Work Study Program ved Esalen Institute, Big Sur i California. Marina har lang og bred klinisk erfaring fra arbeidsområdene: psykiatri, barnevern, sosialt arbeid og terapi. Hun driver egen praksis som terapeut, veileder/coach, organisasjonskonsulent og kursholder, og har arbeidet som lærer ved NGIs terapeututdanning fra 1997.
" `I`m attracted to my work.` Terapi er en egen kunstart for meg. Jeg synes det er spennende å ta del i endringsprosesser på ulike nivåer og slik få stimulert troen på at nesten alt er mulig. Det som oppleves gyldig for en annen, er dypest sett ukjent for meg. I følge filosofen Martin Buber må det et mellommenneskelig møte til for at jeg skal få en fornemmelse av hvem jeg er, hva jeg er ment å være, og hva jeg skal aktualisere."